• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
rekrutacja 

Dokumentację papierową prosimy wrzucać do urny na parterze szkoły!

 
 
Szanowni Państwo,
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.
 
Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
 1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie
wysłane w osobnym mailu.
 
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

 

 

 • Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły 2020/2021- pobierz
 • Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2020/2021 - pobierz
 • Oświadczenia rodzicow o spełnianiu kryteriow dla dziecka spoza obwodu szkoły 2020-2021 - pobierz
 • Oświadczenie o zamieszkaniu - pobierz
 • Zarządzenie - pobierz
 • Załącznik nr 1 - pobierz
 • Załącznik nr 2 - pobierz
 • Informacja dla Rodziców - czytaj