• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Opolu im. Obrońców Pokoju w Opolu

 

3 września 1962 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Pomnika – nadano jej imię „Obrońców pokoju”, była to pierwsza „Tysiąclatka” na terenie Opola, mieściła się przy ulicy Sienkiewicza nr 4-6.

W uroczystości otwarcia naszej szkoły wzięła udział młodzież wszystkich typów szkół z terenu miasta Opola. Przecięcia wstęgi i przekazania naszej szkoły do użytku młodzieży dokonał Pan Ostap Dłuski. Pierwszym kierownikiem szkoły został Zdzisław Moszyński. W szkole rozpoczęło naukę 876 uczniów w 21 klasach, od I do VII, pracę rozpoczęło 27 nauczycieli..

 

2 maja 1964 roku uczniowie naszej szkoły tak chętnie składali pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności, że zajęliśmy II miejsce wśród szkół naszego województwa w oszczędzaniu.

Maj 1965 roku p. Ernest Piechaczek zorganizował w naszej szkole sekcję kolarską, była to pierwsza tego typu sekcja w naszym mieście.

W tym samym roku odznaczeni zostaliśmy złotą odznaką SKO. Zdobyliśmy I miejsce w województwie w oszczędzaniu.

27 stycznia 1966 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pod hasłem „Jeszcze raz 1000 lat”, zorganizowali ją harcerze, utworzyli przepiękny, barwny korowód historycznych postaci.

15 maja 1966 roku bawiliśmy się na historycznym balu karnawałowym.

1 września 1966 roku po raz pierwszy w historii szkolnictwa polskiego obowiązek szkolny przedłużył się o rok. Powitaliśmy w szkole pierwszą klasę VIII

Od 10 października 1966 roku działał w naszej szkole Uniwersytet dla Rodziców, z tej okazji odbyła się wieczornica szkolnego zespołu recytatorskiego zatytułowana „Dom i szkoła – to nasz najbliższy świat”.

15 grudnia 1966 roku uznano naszą szkołę za szkołę wiodącą.

1 lutego 1967 roku obowiązki kierownika placówki szkolnej przejął pan Norbert Arndt.

10 czerwca 1967 roku Powiatowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał wyróżnienie dla koła PCK działającego w naszej szkole.

15 czerwca 1967 roku pożegnaliśmy pierwszych absolwentów klas ósmych.

3 września 1968 nowym kierownikiem został pan mgr Jerzy Mazur.

17 listopada 1968 roku nasza placówka została szkołą ćwiczeń Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

10 maja 1969 roku w Dniu Patrona Szkoły odbyła się uroczystość Ślubowania Ojczyźnie.

14 maja 1971 roku odbyła się uroczystość obchodów Dnia Patrona naszej szkoły powiązana z ceremonią otwarcia boiska szkolnego..

10 marca 1973 roku z okazji V Zjazdu ZHP uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu sztandaru naszym harcerzom.

25 maja 1973 roku Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński wziął udział w otwarciu nowej harcówki.

1 lutego 1975 roku nastąpiły w szkole zmiany kadrowe. Opuścił nas pan mgr Jerzy Mazur, który podjął pracę wizytatora w Kuratorium Opolskim.

Na stanowisko dyrektora szkoły została powołana pani Krystyna Włodarczyk.

6 grudnia 1976 roku jako jedyna szkoła podstawowa w Opolu otrzymaliśmy tytuł PRZODOWNIKA PRACY, który był wynikiem wybitnych osiągnięć dydaktycznych, a także pracy dla środowiska. Indywidualnie tytuł ten wśród nauczycieli uzyskała Alicja Bandrowska.

10 stycznia 1977 roku nasza V drużyna szczepowa zajęła II miejsce w VIII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej na szczeblu Hufca ZHP.

1 czerwca 1977 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 15-lecia naszej szkoły. Nasz sztandar został udekorowany odznaką „zasłużony dla miasta Opola”.

1 września 1977 roku powitaliśmy uczniów klasy zerowej.

We wrześniu 1977 roku szkoła otrzymała etat pedagoga. Pracę na tym stanowisku rozpoczęła pani mgr Mirosława Mleczek.

W kwietniu 1978 roku odbyła się kolejna edycja konkursu literackiego „Z Panem Tadeuszem prawie na Ty”. O konkursie pisał „Świat Młodych” 16.05.1978 r.

W 1978 roku po raz pierwszy rozpoczęły naukę dzieci, które ukończą powszechną średnią szkołę 10-letnią.

W lutym 1979 roku uczniowie klasy VII c wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez telewizyjny program „Orbita”. Redakcja tego programu odwiedziła naszą szkołę.

W październiku 1979 roku powstała nowa elewacja budynku naszej szkoły.

We wrześniu 1981 roku rozpoczęliśmy rok szkolny z nową „Kartą Nauczyciela”. Powróciła „ośmiolatka”.

13 grudnia 1981 roku został ogłoszony stan wojenny. Ferie trwały od 14 XII 1981 roku do 4 II 1982 r.

14 października 1983 roku władze oświatowe ustaliły, że w tym dniu obchodzić będziemy Dzień Nauczyciela i będzie on wolny od zajęć zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

13 lutego 1984 roku przyznano szkole Złotą Odznakę „Przyjaciel Opola” za aktywną pracę w PTTK

W grudniu 1985 roku gościem naszej szkoły był trener siatkówki narodowej kadry juniorów Ryszard Wagner.

10 października 1986 roku powitaliśmy gości z NRD, którzy obejrzeli naszą szkołę i uczestniczyli w zajęciach otwartych.

30 września 1987 roku zajęliśmy III miejsce w teleturnieju RAMBIT..

19 stycznia 1988 roku spotkaliśmy się z „Telerankiem” i Panem Brosiem.

W październiku 1988 roku rozpoczęło działalność „Koło Młodych Dziennikarzy”.

W grudniu 1988 roku decyzją Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole zostaliśmy przyjęci do Klubu Przodujących Szkół. Oficjalna uroczystość odsłonięcia tablicy, potwierdzającej przynależność szkoły do Klubu odbyła się 6 czerwca 1989 roku. W tym dniu również najlepsi uczniowie naszej szkoły zostali, decyzją Rady Pedagogicznej, udekorowani Odznaką Klubową. Do dnia dzisiejszego odznakę otrzymało 617 uczniów szkoły.

20 września 1989 roku przyjęliśmy do realizacji nowy Regulamin Szkoły Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju.

18 grudnia 1990 roku po raz pierwszy podzieliliśmy się opłatkiem w szkole i obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez naszych uczniów.

W maju 1990 roku po raz pierwszy świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, była to okrągła rocznica 200-lecia. Przygotowaliśmy imprezę artystyczną w dwóch częściach, historycznej i współczesnej zatytułowanej: „Witaj Majowa Jutrzenko”.

Na uroczystości z okazji Święta Szkoły po raz pierwszy przyznano tytuły ARTYSTY ROKU w różnych kategoriach rozgrywanych w ramach KONKURSU o NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ.

4 czerwca 1991 roku przeprowadziliśmy Wybory Powszechne Prezydenta naszej szkoły. Prezydentem została Bożena Karpiuk uzyskując 116 głosów.

W 1991 roku nasza szkoła obchodziła swój jubileusz XXX - lecia istnienia.

W styczniu 1993 roku ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, zebrali 8 milionów złotych, które zasiliły konto akcji, prowadzonej przez Jurka Owsiaka.

9 grudnia 1994 roku nasi uczniowie zbierali pieniądze dla ofiar pożaru w hali widowiskowo – sportowej stoczni w Gdańsku, zgromadzono 750.700 złotych.

1 marca 1995 roku po.dyrektorem szkoły została p. Urszula Wojtaśkiewicz - Raszka, a mianowana na to stanowisko była 1 grudnia 1995 roku.

W roku szkolnym 1994/1995 po raz pierwszy rozstrzygnięto KONKURS MITOLOGICZNY dla uczniów klas V.

W kwietniu 1995 roku uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, po raz pierwszy odbyły się Szkolne Konfrontacje Teatralne.

13-15 października 1996 roku przyłączyliśmy się do Akcji Sprzątania Świata.

W lipcu 1997 roku Opole doświadczyło tragedii wielkiej powodzi, żywioł oszczędził naszą szkołę, dzięki czemu można w niej było urządzić punkt pomocy powodzianom. Akcję pomocy wpierali harcerze, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

1 września 1997 roku otworzyliśmy pracownię komputerową. Do szkolnego programu nauczania weszła informatyka.

28 października 1997 roku nasz Samorząd Uczniowski zdobył II miejsce w Konkursie „Pierwsze Kroki ku Samorządności”. Od tej chwili jesteśmy w ścisłej czołówce Opola.

1 października 1998 roku rozpoczęły pracę uczniowskie eko-zespoły pod patronatem fundacji GAP.

W marcu 1999 roku Rada Miasta podjęła decyzję dotyczącą podziału szkół opolskich na podstawowe i gimnazja. Nasza szkoła została podstawową, obejmującą klasy I - VI.

We wrześniu 1999 roku rozpoczęliśmy rok szkolny jako nowa zreformowana Publiczna Szkoła Podstawowa klas I-VI. Jest to ostatni rok, w którym naukę w naszej szkole kontynuują klasy VIII. Wchodzimy w okres wdrażania reformy oświaty.

W grudniu 1999 roku pani Krystyna Płaskoń wygrała konkurs i została mianowana na dyrektora naszej szkoły.

W styczniu 2000 roku bawiliśmy się na I Szkolnym Balu Karnawałowym.

9 maja 2000 roku odbyło się uroczyste otwarcie salki gimnastyki korekcyjnej.

4 kwietnia 2001 roku aktywnie uczestniczyliśmy w ceremonii wręczenia naszemu miastu przez Radę Europy w Strasburgu Honorowej Plakietki Rady Europy.

15 maja 2001 roku gościliśmy panią Senator Dorotę Simonides, profesor Uniwersytetu Opolskiego”.

8-12 października 2001 roku włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji Towarzystwa „Nasz Dom” - „Góra Grosza 2001”. Zebraliśmy 16 765 monet, które ważyły 32 kilogramy.

8 kwietnia 2002 roku uczniowie klas szóstych pisali swój pierwszy sprawdzian kompetencji, średnia punktów w szkole wynosiła 31,6 na 40 możliwych do zdobycia.

W maju 2002 roku dzięki zbiórce pieniędzy wśród rodziców i zorganizowaniu loterii fantowej mogliśmy podjąć się organizacji odnowienia terenów zielonych wokół szkoły.

1 września 2002 roku rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 40-lecia szkoły. Do łask wróciła tarcza szkolna. Otrzymały ją pierwszaki na uroczystym pasowaniu.

25 października 2002 roku biliśmy rekord Księgi Guinessa w finale akcji PCK „Uśmiechnij się”.

22 maja 2003 roku w trakcie uroczystości z okazji 40-lecia szkoły został otwarty KLUB ARTYSTY

Luty 2002 – po raz pierwszy zorganizowaliśmy w szkole „Białą Zimę”- zajęcia dla dzieci pozostających w domu podczas zimowych ferii.

19.01.2004 nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni komputerowej

Kwiecień 2004 – zorganizowaliśmy I Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”, który na trwale wpisał się do tradycji naszej szkoły i jest organizowany co roku.

29.05.2004 zorganizowaliśmy I Międzyszkolny Turniej Historyczny „Obrzędy i Zwyczaje Śląska Opolskiego”, turniej będzie realizowany przez sześć kolejnych lat.

Maj 2004 w średniowiecznych strojach bierzemy udział w miejskiej imprezie z okazji wejścia Polski do Unii Europejskie.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy szkolny konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia dla klas III i IV, tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia został wpisany do Statutu PSP 21.

01.09.2004 w szkole zainstalowano monitoring, czujniki ruchu pilnują mienie szkoły przed niepożądanymi gośćmi.

Listopad 2004 rozpoczęliśmy realizację programu „Szklanka mleka”, mleko pije 90% uczniów szkoły.

Maj 2005 - szkoła bierze udział w miejskiej paradzie z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej,

2006/2007 termomodernizacja budynku, szkoła nam pięknieje.

17.02.2006 wygraliśmy konkurs „TESCO dla szkół” w nagrodę otrzymaliśmy 6-stanowiskową pracownie komputerową.

20.03.2006 szkoła otrzymała dużą 12-staowiskową pracownię komputerową z EFS projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Listopad 2006 remont górnego boiska.

2006/2007 Cały rok uczniowie klas szóstych rywalizowali w nauce i sporcie o tytuł Ucznia Roku i Sporowca Roku, na uroczystości pożegnania absolwentów szkoły najlepszym zostaną wręczone tytuły i nagrody, będą to rowery fundowane przez Radę Rodziców.

2006/2007 to pierwszy rok programu SOCRATES COMENIUS „Nasza Mała Ojczyzna. Zmiany w czasie – poznajemy przeszłość, obserwujemy teraźniejszość, planujemy przyszłość.

Październik 2006 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”, od tej pory nasz chór jest w czołówce regionu i swoimi występami uświetnia wszystkie uroczystości.

20.06.2007 r. pani dyrektor Krystyna Płaskoń otrzymała od Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego podziękowanie dla szkoły za przygotowanie największej liczby laureatów tytułu „Opolskiego Orła” w roku szkolnym 2006/2007.

X-XII 2007 modernizacja sali gimnastycznej.

01.09.2007 otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu „Pomoce dla ciebie i twojej szkoły”.

1 września 2007 w szkole zainstalowano 10 kamer monitoringu wizyjnego.

14.10.2007 w wyremontowanej sali po raz pierwszy z okazji Dnia Nauczyciela wręczono nauczycielom uczniowskie wyróżnienia - BELFERKI.

Styczeń 2008 rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem badań Kompetencji w Wałbrzychu, który co roku przeprowadzać już będzie próbne sprawdziany klas szóstych oraz testy kompetencji klas II-V.

13.05.2008 uroczyste obchody 45-lecia PSP 21.

11-16.05.2008 – wizyta gości ze szkół partnerskich Grecji, Anglii i Francji programu SOCRATES COMENIUS,

01.09.2009 po wielu latach wróciły do szkoły mundurki, później okazało się, że tylko na dwa lata.

2009/2010 zaczynamy realizować Program Fundacji Grupy TP SIECIAKI.

Grudzień 2009 po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji SZLACHETNA PACZKA, zorganizowanej przez stowarzyszenie „Wiosna”, akcja wpisze się do tradycji szkoły i Samorząd Uczniowski będzie organizować ją co roku.

12.02.2009 przystąpiliśmy do projektu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ, naszymi podopiecznymi są Warmina i Inoussa, mieszkający w misji franciszkańskiej Korsimoro w Burkina Faso w Afryce, co roku zbieramy i przesyłamy pieniądze na ich edukację.

Marzec 2009 rozpoczęliśmy realizację projektu ŻYWIOŁY ZIEMI, w konkursie „Kolorowe emocje” otrzymaliśmy tytuł NAJBARDZIEJ ŚWIADOMEJ EKOLOGICZNIE SZKOŁY W REGIONIE.

Wrzesień 2008 - przystąpiliśmy do realizacji Programu Społecznego SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, kodeks szkoły bez przemocy na trwale wpisze się do programu wychowawczego szkoły.

2009 wdrożyliśmy program Civitas Christiana „Adopcja na odległość”, wspieramy edukację dzieci z Burkina Faso w Afryce.

21.04.2010 zorganizowaliśmy I SPORTOWĄ OLIMPIADĘ PRZEDSZKOLAKÓW i co roku maluchy z przedszkoli rejonowych będą się doskonale bawić na naszej pięknej sali gimnastycznej.

19-24.04.2010 Samorząd Uczniowski zorganizował „Kolorowy Tydzień”, który przez kolejne lata będzie super zabawą nie tylko dla uczniów.

13.05.2010 zorganizowaliśmy I międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania „Kaligrafek”, patronat, nie tylko honorowy, nad konkursem objęło Muzeum Śląska Opolskiego.

13.10.2010 szkolny chór uczestniczył w koncercie „Pamiętajmy o ogrodach”, podczas miejskich obchodów 30-lecia powstania „Solidarności”.

24.06.2010 otrzymaliśmy Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

01.09.2010 otworzyliśmy na I piętrze salę zabaw dla dzieci, pomoce do niej zostały zakupione z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Wrzesień 2010 przystąpiliśmy do programu ARR „Owoce w szkole”, z programu korzysta prawie 100% dzieci z klas I – III.

05.12.2011 w świetlicy szkolnej przy udziale Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej zorganizowano imprezę „Bajkowa Europa łączy pokolenia”, projekt współfinansowany ze środków U.E. realizowany był w kilku szkołach Polski przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”, pod patronatem MSZ, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, jako jedna z 16 szkół w Polsce byliśmy gospodarzem tak cennego przedsięwzięcia.

28.03.2011 otrzymaliśmy Certyfikat SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW, zostaliśmy wyróżnieni za „Dobre praktyki rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w SzOT” jako jedyna szkoła podstawowa w województwie opolskim.

20.01.2011 odbył się I SZKOLNY KONCERT NOWOROCZNY.

15.06.2011 pani dyrektor Krystyna Płaskoń otrzymała od Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego podziękowanie dla szkoły za przygotowanie największej liczby laureatów tytułu „Opolskiego Orła” w latach 2006 – 2011.

2011/2012 rozpoczęliśmy realizację drugiego projektu U.E. COMENIUS „Jesteśmy jednością – Nasza Nowa Europa”, naszymi partnerami są szkoły podstawowe w Grecji, Walii i Słowacji.

24.10.2011 wystartowała „Liga Ortograficzna”, co miesiąc uczniowie będą się zmagać z różnymi zasadami ortograficznymi, by na koniec roku szkolnego wyłonić liderów ortografii.

Maj 2012 był miesiącem polskiego hymnu, odbyły się lekcje wychowawcze, a 7 maja konkurs muzyczny dla wszystkich klas.

19.03.2012 otrzymaliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskiej kampanii na rzecz dzieci w Sierra Leone „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanej przez UNICEF Polska.

05.06.2012 to rewelacyjny biało – czerwony (z powodu EURO 2012) Dzień Szkoły bez Przemocy, gościliśmy Marcina Drzewieckiego mistrza Polski w jo-jo.

2012/2013 to rok jubileuszu 50 – lecia szkoły, organizowane są spotkania z absolwentami, konkursy, lekcje na temat historii szkoły, przygotowujemy się do wielkiej uroczystości.

Wrzesień 2012 przystąpiliśmy do projektu „OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI, otrzymaliśmy sprzęt TI, Internet bezprzewodowy i możliwość korzystania z portalu.

Od października 2012 do kwietnia 2013 realizowaliśmy projekt „Zabawne poniedziałki”

- dzieci z przedszkoli uczestniczyły w różnorodnych ciekawych zajęciach, poznawały szkołę, nauczycieli i nabierały ochoty do przyjścia do pierwszej klasy.

Październik 2012 przystąpiliśmy do akcji fundacji OneSight „Podaruj innym radość widzenia” i zbieraliśmy używane okulary dla potrzebujących w odległych regionach świata.

Listopad 2012 zebraliśmy 398 książek dla środowisk polskich na Ukrainie, akcję zorganizował Zarząd Województwa Opolskiego, a przeprowadziła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

06.12.2012 odwiedzili nas misjonarze z Afryki o. Dariusz Zieliński i o. Otto Katto, opowiadali o życiu dzieci w Ugandzie, pokazywali zdjęcia, rekwizyty, uczyli piosenek w języku suahili, regionalnych tańców.

19.12.2012 uczniowie w godzinach wieczorno – nocnych uczestniczyli w super zabawie „Szkoła nocą”.

08.01.2013 chór szkolny pod kierunkiem p. Lilli Pokuszyńskiej nagrał w studiu nagrań Radia „Plus” płytę z kolędami „Radosne kolędowanie”.

Styczeń – luty 2013 wymiana drzwi w całej szkole.

Marzec 2013 w szkole reaktywowaliśmy Szkolną Kasę Oszczędności, uczniowie mają swoje internetowe konta w PKP BP i uczą się systematycznego oszczędzania.

4-9.06.2013 wizyta gości ze szkół partnerskich z Grecji, Walii i Słowacji programu COMENIUS, finał projektu, prezentacja realizacji zadań.

07.06.2013 uroczyste obchody 50-lecia PSP 21.

15.06.2013 zjazd i bal absolwentów PSP 21.

2013 – 2014 rozpoczęliśmy realizację programu „Akademia Przyszłości” Stowarzyszenia „Wiosna”, zajęć indywidualnych dla uczniów, prowadzone przez wolontariuszy.

28.11.2013 przystąpiliśmy do projektu „Internetowy Odkrywca Światów – i Ty możesz zostać Kopernikiem i projektu UO „Wirtualna Akademia Astronomii”.

czerwiec 2014 otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła w ruchu”.

2014 – 2015 realizowaliśmy międzynarodowy projekt „Księga Historii Prawdziwych Dobro Dziej”

24.03.2014 otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Sześciolatkom”.

czerwiec 2014 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Promująca Młode Talenty” na festiwalu Opolskie Młode Talenty.

30.04.2015 otrzymaliśmy certyfikat „Bezpieczna Szkoła”.

marzec 2016 przystąpiliśmy do programu Klubu „Gwardia” „Mini Handball Liga”.

2016 – 2017 realizowaliśmy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

2016 – 2018 realizowaliśmy program „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”.

2016 – 2017 modernizacja szkolnej szatni, wszyscy uczniowie mają szafki.

czerwiec 2016 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Promująca Młode Talenty” na festiwalu Opolskie Młode Talenty.

wrzesień 2016 wdrożyliśmy akcję charytatywną „Pomaganie przez ubranie”.

01.09.2017 znowu jesteśmy ośmioklasową szkołą podstawową.

2016 - 2017 realizowaliśmy program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

styczeń – maj 2017 realizowaliśmy ogólnopolski Program „Szkoła Młodych Patriotów”.

czerwiec 2017 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Promująca Młode Talenty” na festiwalu Opolskie Młode Talenty.

2017 - 2018 nasza szkoła obchodzi 55-lecie działalności.

25.05.2018 uroczyście obchodziliśmy 55-lecie, swoją obecnością zaszczycili nas Opolski Kurator Oświaty p. Michał Siek, Prezydent Opola p. Arkadiusz Wiśniewski, I Zastępca Prezydenta p. Maciej Wujec, Naczelnik Wydziału Oświaty p. Irena Koszyk, pracownicy Wydziału Oświaty, dyrektorzy szkół i jednostek oświatowych Opola, emeryci, absolwenci, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

czerwiec 2018 otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Promująca Młode Talenty” na festiwalu Opolskie Młode Talenty.

2018 – 2019 realizowaliśmy program MEN „Aktywna Tablica”.

wrzesień 2018 rozpoczęliśmy realizację programu „Złota Łyżwa” Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki i U M Opola.

listopad 2018 uroczyście obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

07.11.2018 szkolny chór zaśpiewał w koncercie „Opole śpiewa o niepodległości”.

09.11.2018 braliśmy udział w akcji MEN „Rekord dla Niepodległej”, posadziliśmy na terenie zielonym przed szkołą krzewy róż – białą i czerwoną.

08 – 26.04.2019 ogólnopolski strajk nauczycieli.

15-17.04.2019 odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli.

październik 2019 braliśmy udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”.

28.10.2019 zdobyliśmy certyfikat „Zaczytana Szkoła”.

08.11.2019 braliśmy udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

listopad 2019 braliśmy udział w ogólnopolskim programie „Aktywne Szkoły Multi Sport”.

listopad 2019 wdrażamy elektroniczny księgozbiór „Moll Net+”.

grudzień 2019 realizowaliśmy projekt Straży Miejskiej w Opolu „Wspólna akcja segregacja”.

grudzień 2019 braliśmy udział w akcji MEN „Razem na święta”.

25 luty 2020 braliśmy udział w ogólnopolskim biciu rekordu „Czwarta przerwa na czytanie”.

23.01.2020 zorganizowaliśmy Koncert Zimowy w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, połączony z licytacją obrazów na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego w Opolu i sprzedażą nagranej w studenckim studiu płyty z piosenkami świątecznymi.

12.03.2020 zamknięcie szkół w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzenie nauczania zdalnego.

21.03.2020 zdalne obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.

kwiecień 2020 akcja charytatywna uczniów „Pozdrowienia dla pacjentów „Betanii”.

25.06.2020 zakończenie roku edukacji zdalnej, uczniowie odebrali świadectwa w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2020 – 2021 rok szkolny w cieniu koronawirusa, zdalne nauczanie dla klas IV – VIII od 26 października, klas I – III od 9 listopada, lekcje odbywają się w aplikacji Ms Teams.

01.09.2020 wdrożyliśmy dziennik elektroniczny, papierowy dziennik to już historia.

2020 – 2021 rozpoczęliśmy realizację miejskiego projektu „Tłumaczymy Żywioły”.

listopad 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu językowego „Ambasadorowie Kultury Amerykańskiej” wspólnie z uczniami ze Stanów Zjednoczonych.

27.11.2020 otrzymaliśmy 8 laptopów dla nauczycieli do pracy zdalnej w ramach projektu RZPWE Opole „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w Aglomeracji opolskiej”.

Styczeń 2021 braliśmy udział w projekcie MEN „Razem na święta”.

01.03.2020 mamy nową stronę internetową.

13.03.2021 otrzymaliśmy dla nauczycieli do nauczania zdalnego z Urzędu Marszałkowskiego 20 laptopów w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”.

21.03.2021 obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Czerwiec 2021 IV miejsce w Polsce drużyny  „Ligi Sprawiedliwości” w całorocznym ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości.

1 września 2021 oddaliśmy do użytku nową pracownię komputerową i nową bibliotekę.

23.09-07.10.2021 głosujemy w Budżecie Obywatelskim na projekt budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy naszej szkole. Nie wygraliśmy, zdobyliśmy ponad 891 głosów – III miejsce. Jednak Prezydent Opola zdecydował, że przeznaczy 825 tys. zł z rezerwy ogólnej BO na nowe boisko i plac zabaw dla naszych uczniów.

18.10.2021 udział uczniów w ogólnoświatowej akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” z prośbą o pokój i jedność na świecie.

19.10.2021 na uroczystej gali uczniowie odebrali nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za uzyskanie tytułów finalisty w konkursach plastycznym i literackim „ Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża”.

27.10.2021 gościliśmy Dawida Tomalę Mistrza Olimpijskiego w chodzie sportowym na 50 km.

16.11.2021 „Lekcja w-fu z mistrzem” Michałem Ruciakiem reprezentantem kadry siatkarzy.

24.11.2021 wycieczka uczniów do Wrocławia w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”.

04.12.2021 udział uczniów w opolskim Marszu Mikołajów.

06.01.2022 już po raz dziewiąty idziemy w Orszaku Trzech Króli.

luty 2022 w czasie ferii zimowych rozpoczął się remont szkoły – przystosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych.

24.02.2022 wybuch wojny na Ukrainie, do szkoły przyjęliśmy 63 uczniów uchodźców, otoczyliśmy ich opieką i wsparciem, zorganizowaliśmy akcje charytatywne „Solidarni z Ukrainą”.

Marzec 2022 drużyna koszykarzy zdobyła wicemistrzostwo województwa.

marzec 2022 udział klas I-III w warsztatach „Opole w rytmie życzliwości” projektu Urzędu Miasta Opola i Policji.

2021/2022 rok szkolnego projektu „Magia czytania – czyli osiem kroków do zaczytania".

Czerwiec 2022 szkoła otrzymała certyfikat „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę” Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

01.06.2022 Dzień Międzynarodowy - prezentacja atrakcji różnych państw, obchody Dnia Dziecka.

02.06.2022 uroczystość jubileuszowa – PSP 21 ma już 60 lat.

facebook

facebook

facebook