• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
W OPOLU
ul. Sienkiewicza 4
Tekst ujednolicony
Obowiązuje od 3 kwietnia 2023 r.

Statut_PSP_21_w_Opolu_.pdf

 Zmiany_od_22022024_r_do_Statutu_Publicznej_Szkoy_Podstawowej_nr_21.pdf

 

 

 

Statut jednolity od 1 lutego 2021 r.

pobierz_Statut_PSP_21_w_Opolu

Zmiany_do_Statutu_Publicznej_Szkoy_Podstawowej_nr_21_od_01092022.pdf

facebook

facebook

facebook