• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

brzechwa dzieciom 1    Brzechwa dzieciom 5    Brzechwa dzieciom 2

 

 

 

 

 

Od wielu lat, a dokładnie od 2004 roku, nasza szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”, który na trwale wpisał się do tradycji naszej szkoły i jest organizowany co roku. Koordynatorką tego przedsięwzięcia jest Pani Iwona Najdek.

 

REGULAMIN KONKURSU „BRZECHWA DZIECOM”

CELE KONKURSU
1.Popularyzacja postaci Jana Brzechwy i jego twórczości.
2.Wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie miłości do niego.
3.Uczenie języka i płynność mowy.
4.Kształtowanie uwagi i pamięci.
5.Rozwijanie aktywności twórczości Julia Brzechwy.
6.Upowszechnianie czytelnictwa .

ORGANIZACJA
I Konkurs odbędzie się w III kategoriach:

I kategoria - uczniowie klas I - praca plastyczna nt.” Pory roku w utworach J. Brzechwy ”, technika blok rysunkowy, kredka woskowa, format A4
II kategoria - uczniowie klas II – praca plastyczna nt.” Pory roku w utworach J. Brzechwy”, technika blok rysunkowy, kredka woskowa, format A4
III kategoria - uczniowie klas III - recytacja wybranego wiersza Jana Brzechwy, obowiązuje kostium do tekstu.

II Etap szkolny przeprowadzają szkolne komisie wg własnego regulaminu.
Szkoły zgłaszają pisemnie (w załączeniu karty i zgody) swoich reprezentantów i przysyłają prace plastyczne do etapu międzyszkolnego w terminie do 15.03.2022r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
ul Sienkiewicza 4
45-037 Opole
z dopiskiem „Brzechwa Dzieciom”
I kategoria: 1. praca plastyczna
II kategoria: 1. praca plastyczna
III kategoria: 1. reprezentant


III Etap międzyszkolny i ogłoszenie wyników 31.03.2022 r. godzina 9.00 w świetlicy szkolnej.


KRYTERIA OCENIANIA
1.Opanowanie i interpretacja utworu.
2.Ogólny wyraz artystyczny.
3.Estetyka i umiejętne plastyczne, przedstawienie cech charakterystycznych postaci.
Wyżej wymienione wymagania oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatora. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II, III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za udział. Prace plastyczne pozostają u organizatora.


LITERATURA: Wiersze dla dzieci Jana Brzechwy.

 

WYNIKI

ROK SZKOLNY 2021/2022 - zobacz

facebook

facebook

facebook