• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

supermatematyk 2       supermatematyk 4      supermatematyk 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku szkolnego 2021/2022 został zapoczątkowany w naszej szkole matematyczny konurs o tytuł "Supermatematyka Roku". Przedsięwzięcie, którego koordynatorką jest Pani Justyna Tront, jest skierowane do zainteresowanych uczniów klas IV - VII. Poniżej znajdują się szczegół, z którymi warto się zaznajomić.

 

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego
„Supermatematyk”

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Uczniowie biorący udział w konkursie rywalizują o statuetkę „Super Matematyka” w następujących kategoriach:
• klasy IV
• klasy V
• klasy VI
• klasy VII
Statuetka jest statuetką przechodnią, uczeń otrzymuje ją do kolejnego rozstrzygnięcia konkursu.
3. Konkurs ma charakter konkursu całorocznego etapowego. Kolejne etapy będą miały miejsce w miesięcznych odstępach czasowych.
4. Kolejne etapy konkursu będą miały miejsce w pierwszym tygodniu poszczególnych miesięcy w roku szkolnym, z wyłączeniem września i czerwca. W czasie ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej oraz innych dni wolnych mogą wystąpić zmiany terminu.
5. W każdym etapie uczeń ma do rozwiązania 3 zadania o różnym stopniu trudności, kolejno za 1, 2 i 3 punkty. W każdym etapie uczeń może otrzymać maksymalnie 6 punktów. Łącznie do zdobycia jest 48 punktów.
6. Uczeń, który zdobędzie w swojej kategorii największą liczbę punktów otrzyma statuetkę „Super Matematyka” na zakończenie roku szkolnego.
7. W przypadku zgromadzenia jednakowej liczby punktów o wygranej będzie rozstrzygać zadanie dodatkowe.
8. Wyniki konkursu są jawne i będą umieszczane na tablicy informacyjnej w formie zbiorczej tabeli dla każdej z grup.
9. Wszystkie pytania dotyczące konkursu oraz jego kolejnych etapów można kierować do nauczycieli uczących matematyki.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
Powodzenia!!!

 

WYNIKI

ROK SZKOLNY 2021/2022 - w kategorii klas 4. - Filip Janus, w kategorii klas 5. - Jakub Jagusch, w kategorii klas 6. - Piotr Wrona, w kategorii klas 7. - Karol Chuć.

facebook

facebook

facebook