• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu

w sprawie  ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

§ 1

W oparciu o § 5. ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Rozporządzenie MEN z 29.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 

-  31. października 2022 r.,

-  2, 4 i 5. maja 2023 r.,

- 23, 24, 25. maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty,

-  9. czerwca 2023 r.

§ 2

W tych dniach szkoła zapewni potrzebującym dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                             16.09.2022 r.    Krystyna Płaskoń – dyr. PSP 21

facebook

facebook

facebook