• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Rada Rodziców PSP 21 w Opolu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną PSP 21 uchwaliła Program wychowawczo - profilaktyczny na rok 2023/2024.

PROGRAM_WYCHOWAWCZO-_PROFILAKTYCZNY_PSP_21_na_rok_2023-2024.pdf

facebook

facebook

facebook