• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Opole, 26.09.2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu

w sprawie  ustalenia dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

§ 1

W oparciu o § 5. ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim PSP 21 w Opolu ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024:

-  2. listopada 2023 r.,

-  29, 30 kwietnia 2024 r.,

-  2. maja 2024 r.,

- 14, 15, 16. maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty,

-  31. maja 2024 r.

§ 2

W tych dniach szkoła zapewni potrzebującym dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                     Krystyna Płaskoń dyr. PSP 21 w Opolu

facebook

facebook

facebook