• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21, im. Obrońców Pokoju w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2021 r.

PSP_21_Opole_Procedury_funkcjonowania_szkoy_od_1_wrzenia_2021__w_stanie_zgrogroenia_epidemicznego.pdf